Disclaimer

Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door Argentijns Grill Restaurant Santos uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. Argentijns Grill Restaurant Santos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Argentijns Grill Restaurant Santos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Argentijns Grill Restaurant Santos is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Argentijns Grill Restaurant Santos is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto´s te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Argentijns Grill Restaurant Santos.

Template
De gebruikte template (lay-out) voor de website van Argentijns Grill Restaurant Santos is exclusief ontworpen. Het is niet toegestaan de template of delen daarvan over te nemen.

Privacystatement
Dit is de website van Argentijns Grill Restaurant Santos. Voor Argentijns Grill Restaurant Santos staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Argentijns Grill Restaurant Santos overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij uw bezoek aan onze website worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina´s het meest worden bezocht of de tijdstippen van uw bezoek. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de gebruikers, houden wij bij met welk type browser u onze site benaderd. Wij traceren geen bezoekers via IP-adres.

Argentijns Grill Restaurant Santos
Gevers Deynootplein 120
2586 CP Scheveningen
070 354 51 98
santos@www.rodizio.nl
Dagelijks geopend van: 12.00-24.00 uur
voor lunch en/of diner.

Facebook
Instagram